Privacy

Scalapay SRL - Privacyverklaring

Scalapay respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid zal u informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze diensten gebruikt, of anderszins toegang krijgt tot onze producten en diensten en we vertellen u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) is een verordening in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Het behandelt ook de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU- en EER-gebieden. De AVG is primair bedoeld om burgers en ingezetenen controle te geven over hun persoonlijke gegevens en om de regelgeving voor internationaal zakendoen te vereenvoudigen door de regelgeving binnen de EU te verenigen.

Belangrijke informatie en wie we zijn

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Scalapay uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt tijdens uw bezoek aan onze website. Het gaat over alle gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt om onze diensten te gebruiken, zich abonneert op onze nieuwsbrief en contact opneemt met ons klantenserviceteam of deelneemt aan een actie of een enquête.

I Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest samen met elk ander beleid dat we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op aanvullend beleid en is niet bedoeld om deze te negeren.

GEGEVENSBEHEERDER

Scalapay SRL treedt op als de gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in dit privacybeleid aangeduid als "BEDRIJF", "wij", "ons" of "onze").

We hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen heeft kunt u contact opnemen met de externe DPO via de onderstaande gegevens.

Onze contactgegevens (Gegevensbeheerder)

Scalapay SRL

Corso Italia 8

Milano 20122

Italië

Zakelijk emailadres: support@scalapay.it

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Email: dpo@scalapay.com


U hebt het recht om een klacht in te dienen bij elke toezichthoudende autoriteit. Zie de contactgegevens van onze Toezichthoudende Autoriteit hieronder.

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121

00186 Roma

Italy

garante@garanteprivacy.it

www.garanteprivacy.it

We zouden het echter op prijs stellen de kans te krijgen om uw vragen te behandelen voordat u de Garante per la protezione dei dat personali benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 21 juni 2021 en eerdere versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons veranderen.

Links van derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten, door op die links te klikken of door die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens 

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we met u hebben of proberen aan te gaan mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval is het mogelijk dat we een product of dienst die u bij ons heeft moeten annuleren, maar we zullen u hiervan op dat moment op de hoogte stellen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van klanten?

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van of u alleen onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Als u onze website bezoekt hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Uw browser verzendt echter automatisch enkele gegevens, zoals de datum en tijd van het laden van één van onze webpagina's, uw browsertype en -instellingen, uw besturingssysteem, de laatste webpagina die u hebt bezocht, de verzonden gegevens en de toegangsstatus, en uw IP-adres.

Wanneer u onze diensten gebruikt zijn persoonsgegevens vereist om te voldoen aan de vereisten van een contractuele of dienstrelatie die tussen u en onze organisatie kan bestaan.

We verzamelen:

• Woonadres

•  E-mailadres

• Geboortedatum

• Gegevens Credit-/debietkaart

• Postcode

• Historisch gedrag op platform

• Bijbehorend gedrag op platform

• Nationale ID Nummer

• Mobiele telefoonnummer

• Foto Identiteitsbewijs

• Naam

• Online-ID's

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van onze Handelaars?

•  E-mailadres van bedrijfseigenaar

•  Naam van bedrijfseigenaar

•  Geboortedatum van bedrijfseigenaar

•  Woonadres van bedrijfseigenaar

•  Mobiel telefoonnummer van bedrijfseigenaar

•  Foto van het identiteitsbewijs van de bedrijfseigenaar

Wat we doen met uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het doel is afhankelijk van of u alleen onze website gebruikt of daarnaast ook gebruik maakt van onze diensten. Als u gebruik maakt van onze diensten moet u zich registreren en verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de dienstverlening of de uitvoering van het contract. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere soortgelijke doeleinden, waaronder marketing en communicatie, maar dat zal alleen gebeuren als we uw toestemming of een andere wettelijke rechtvaardiging hebben om dit te doen.

Van onze Klant verwerken en bewaren wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en termijnen, met de toepasselijke rechtsgrond.

Verwerkingsdoel Rechtsgrond Bewaartermijn
Verwerking van betalingen Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de person of omdat ze u gevraagd hebben om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Beheerder van klantenaccounts Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de person of omdat ze u gevraagd hebben om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Aanvraag klantenkrediet Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de person of omdat ze u gevraagd hebben om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van de dienst
Know Your Customer Check (KYC) Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de person of omdat ze u gevraagd hebben om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Website-analyse Gerechtvaardigd belang: het is in ons gerechtvaardigd belang (productontwikkeling en -verbetering) Tot voltooiing van het contract
E-mailmarketing voor klanten Gerechtvaardigd belang: -Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien) Tot het intrekken van de toestemming
Online ondersteuning via de chat Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de person of omdat ze u gevraagd hebben om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Offline ondersteuning via de email voor klanten Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de person of omdat ze u gevraagd hebben om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract

Van onze Handelaar verwerken en bewaren wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en termijnen, met de toepasselijke rechtsgrond

Verwerkingsdoel Rechtsgrond Bewaartermijn
Beheren van bedrijfsrekeningen Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de persoon, of omdat er van u gevraagd is om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Email Marketing Gerechtvaardigd belang: -Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien) Tot voltooiing van het contract
Online Chat Support Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de persoon, of omdat er van u gevraagd is om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Offline Merchant Email Support Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract dat u heeft met de persoon, of omdat er van u gevraagd is om specifieke stappen te ondernemen voordat ze een contract aangaan. Tot voltooiing van het contract
Website Analytics Gerechtvaardigd belang: -Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien) Tot voltooiing van het contract

Internationale overdracht

Enkelen van onze externe derden zijn buiten de Europese Economische Ruimte (**EER**) gevestigd daarom kan verwerking van uw persoonlijke gegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd: 

•  Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden.

•  Waar we gebruik maken van bepaalde dienstverleners kunnen we specifieke contracten gebruiken die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.

•  Wanneer we leveranciers gebruiken die in de VS zijn gevestigd kunnen we gegevens aan hen overdragen als we een adequaat juridisch contract met hen hebben, algemeen bekend als modelclausules of standaardcontractclausules

Met wie kunnen we uw persoonsgegevens delen?

Met wie kunnen we uw persoonsgegevens delen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden delen met de hieronder vermelde categorieën ontvangers. Met welke ontvangers we uw persoonlijke gegevens precies delen en voor welke doeleinden hangt af van welke diensten u gebruikt. Daarbij nemen we alle redelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens met een passend beschermingsniveau worden behandeld.

Leveranciers en onderaannemers.

Scalapay S.R.L. kan persoonlijke gegevens delen met leveranciers en onderaannemers die we gebruiken om de Diensten aan u te leveren. Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die alleen gerechtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken die zij namens Scalapay S.R.L.  van Scalapay S.R.L. ontvangen. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en onderaannemers zijn software- en gegevensopslagproviders, betalingsverwerkingsdiensten en bedrijfsadviseurs. 

Winkels.

Scalapay S.R.L. deelt persoonlijke gegevens met de winkel/handelaar die u bezoekt of waar u een aankoop doet. Dit wordt gedaan om de winkel in staat te stellen uw aankoop en uw relatie met de winkel te beheren, u de goederen te sturen, geschillen te beheren en zijn klanten te profileren in categorieën zoals leeftijdsgroepen of geslacht, en ook om fraude te voorkomen. De persoonlijke gegevens die met een winkel worden gedeeld zijn onderworpen aan het privacybeleid en de privacy praktijken van de winkel.

Aanbieders van betalingsdiensten (“PSP’s”):

PSP's bieden winkels online diensten voor het accepteren van elektronische betalingen via verschillende betaalmethoden, waaronder betalingen met creditcard en bankbetalingen zoals automatische incasso, enz.

Kredietinformatiebureaus.

Wanneer u de kredietservice van Scalapay S.R.L. of uw Scalapay-kaart gebruikt kunnen uw persoonlijke gegevens met kredietinformatiebureaus ("CRA's") gedeeld worden voor de volgende doeleinden: Om uw kredietscore te beoordelen in verband met uw aanvraag voor één van de betalingsmethoden van Scalapay SRL, om uw identiteit te bevestigen- en adresgegevens, en u en andere klanten te beschermen tegen fraude. Uw telefoonnummer en adres kunnen ook met de CRA gedeeld worden, zodat de CRA u een melding kan sturen dat zij een kredietbeoordeling van u heeft uitgevoerd.

Hoe lang we uw gegevens gebruiken

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Een kopie van ons schema over het bewaren van gegevens is op verzoek verkrijgbaar.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ons bedrijf gebruikt systemen om automatisch beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op uw bestelling. Controleer het volgende voor meer informatie:

We gebruiken computersystemen om het volgende type beslissingen te nemen:

1: Goedkeuring van leningen aan klanten

Hieronder volgt een beschrijving van de betrokken processen:

Wanneer de klant de Scalapay-betaalmethode selecteert gebruiken we een geautomatiseerd systeem dat rekening houdt met de klantgeschiedenis op het platform en met andere fraude-/risicosignalen om het maximale leenbedrag te bepalen. Wanneer de bestelling van de klant wordt goedgekeurd wordt de betaling overgemaakt naar de winkelier. Wanneer de bestelling van de klant wordt afgewezen wordt deze teruggestuurd naar de website van de winkelier.

De reden waarom wij geautomatiseerde verwerkingen uitvoeren:

We gebruiken dit proces om het aantal leningen dat we verstrekken aan potentieel frauduleuze klanten of aan klanten waarvan we denken dat ze het risico lopen de lening niet terug te betalen te beperken.

Dit is de impact dat het op u hebben kan:

Klanten kunnen de goedkeuring van de lening worden geweigerd

U hebt het recht om op dergelijke beslissingen bezwaar te maken, uw standpunt kenbaar te maken of om uitleg te vragen over eventuele genomen beslissingen. Voor meer informatie of vragen over geautomatiseerde verwerking kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Hoe we met persoonsgegevens omgaan

We beperken de hoeveelheid verzamelde persoonlijke gegevens alleen tot wat geschikt is voor het doel, zoals hierboven beschreven. We beperken, beveiligen en controleren al onze informatiemiddelen tegen ongeoorloofde toegang, beschadiging, verlies of vernietiging; fysiek of elektronisch. We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als hierboven is beschreven, om te reageren op uw verzoeken, of langer indien wettelijk vereist. Als wij uw persoonsgegevens bewaren voor historische of statistische doeleinden zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden gebruikt. Terwijl ze in ons bezit zijn proberen we, samen met uw hulp, de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te behouden.

Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hieronder geven we een korte beschrijving van dergelijke rechten:

1. Om geïnformeerd te worden:

Individuen hebben het recht geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens. Dit is een belangrijke transparantievereiste onder de AVG en DPA 2018. Dit Privacybeleid en ons cookiebeleid voldoen aan deze vereiste.

2. Om toegang tot uw persoonlijke gegevens op te vragen:

(algemeen bekend als een "verzoek om toegang van een betrokkene")**: dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en om te controleren ofwe deze rechtmatig verwerken

3. Om rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken:

Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

4. Om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken:

Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

5. Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens:

We vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij). U kunt bezwaar maken wanneer iets in uw specifieke situatie onder deze categorie valt en u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden

6. Om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken:

Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; of (b) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken

7. Om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij te verzoeken:

Wij zullen u, of een door u gekozen derde, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machine leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of wanneer we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

8. Om toestemming op elk moment in te trekken

waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken**: dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Indien dit het geval is informeren wij u op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens?

Als u een verzoek wilt indienen om te zien welke persoonlijke gegevens we van u hebben, kunt u hier of via onze website een verzoek indienen.

Als u eerder toestemming gegeven hebt voor het verwerken van uw persoonlijke heeft u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een andere dienstverlener of naar uzelf wanneer u dat wenst.

Indien u op enig moment toestemming hebt moeten gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens heeft u ook het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.